Mám zájem

Zakázkový vývoj SW


Díky dlouholetým zkušenostem s vývojem softwaru pro nás není problém naprogramovat na základě Vašich představ a požadavků téměř cokoliv.

 • Kvalita produktu a rychlost tvorby

 • Desktopová řešení pro realizaci požadavků zákazníka

 • Od internetu hyperlinkového k multimediálnímu

 • Vzdělávání se v nových postupech, principech a technologiích

 • Informování o průběhu realizace zakázky

  • Webová řešení

V dnešní době se většina společností o oblasti tvorby zákaznického software zaměřuje především nainternet. Nejde jen o prezentace v podobě webových stránek, ale též distribuovaných aplikací.

I u nás si tohoto trendu všímáme, a proto se snažíme nejen vyvíjet kvalitní produkty, ale uvnitř společnosti upravovat a koordinovat vývojové a výzkumné práce a procesy tak, aby zvyšovaly spokojenost našich stálých zákazníků, přilákaly nové zákazníky a práce našich zaměstnanců byla do jisté míry zábavou.

Uvnitř společnosti byly vytvořeny a nastaveny procesy tak, aby technologie volené pro tvorbu prezentací a aplikací nebyly stěžejním faktorem. Vždy jde o kvalitu produktu a rychlost tvorby. Tento trend je dnes považován za progresivní a naši zákazníci ho též požadují. Proto máme připraveny nejen postupy agilních metodik vývoje sofwtaru, ale i své vlastní postupy, které většinou vedou na vývoj prototypu aplikace, kde zákazník přesně vidí, co od nás obdrží. Tato tzv. Cestovní mapa projektu pak neocenitelně slouží nejen zákazníkovi pro jeho detailní informovanost, ale je nenahraditelnou součástí při vývoji.

Prototyp - "cestovní mapa" vzniká většinou jako jedna z prvních modelů při vývoji webové aplikace. Na její tvorbě se prakticky ve velké míře podílí zadavatel a nám pomáhá pochopit způsoby a procesy, které aplikace bude zastřešovat.

Poté nastupují analytici, databázoví specialisté a grafici, kteří přetvoří prototyp do finálního - funkčního - produktu. Většinou se jedná pouze o 30% času stráveném zakázkou, což naši zákazníci velice oceňují.

Jak už bylo napsáno, technologie v našich projektech nehrají velkou roli. Procesy jsou pro nás mnohem důležitějšími a důmyslnějšími strategiemi při řešení problémů a přání našich klientů. Zákazníkovi neříkáme, že jeho budoucí aplikace či prezentace (ne)poběží na tom, či onom operačním systému, prolížeči, atd. Mělo by být dnes snad už samozřejmostí, že prezentace či aplikace poběží tam, kde zákazník požaduje.

Za několik let vývoje softwaru naše společnost disponuje odborníky, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, profesory, docenty a vůbec znalostmi a technologiemi, které pokrývají spektrum téměř všech běžných operačních systémů, databázových či aplikačních serverů, standardů a norem vydaných nejen Evropskou Unií, ale i různými konsorciemi a nadnárodními korporacemi. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a soustřeďujeme se především na zefektivňování procesů uvnitř společnosti a integrací nových postupů a technologií do praxe.

Při vývoji aplikací pro WWW se soustředíme na vývoj pro dvě cílové skupiny zákazníků. První skupinu tvoří zákazníci, kteří chtějí minimálně investovat a maximálně získat. Pro tento druh produktů nasazujeme většinou referenční řešení a to nejen v podobě referenčních aplikačních či databázových serverů (Tomcat, Apache, PostgreSQL, MySQL, MiniSQL, PHP, apod.), ale máme připraven i redakční systém, který z velké části pokryje potřeby této skupiny zákazníků.

Druhou skupinu tvoří tzv. Enterprise zákazníci. Ti požadují většinou silné technické a technologické zázemí nejen v podobě komerčních technolgií (SUN, IBM, Microsoft, HP, ORACLE, atd.), ale též požadují služby spojené s provozem vyvinutých produktů. Pro tyto zákazníky jsme opět vypracovali postupy a strategie, jak efektivně a hlavně rychle a flexibilně řešit problémy a starosti nejen spojené s jejich již existujícím řešením, ale i našimy systémy integrovanými do jejich prostředí. V této oblasti se soustředíme především na zrychlování vývoje a zvyšování počtu a kvality služeb v postprodukčím režimu.

Preferované technologie většinou vedou na aplikační servery postavené na technologii JAVA provozované na všech oper. systémech. Jsme schopni vyvíjet mnoha vrstvé aplikace s možností snadného refaktoringu či migrace na jiný OS.

  • Desktopová řešení

Existují dva druhy těchto aplikací. Tzv.Tlustí klienti - náhrada webového prohlížeče. Jde o klientskou část více vrstvé architektury klient - server a nebo Desktopové - stand alone - aplikace. Tyto aplikace jsou určeny jako prostředníci, kteří nepotřebují ukládat data na server, ale pracují pouze na koncovém terminálu (PDA, PC, Tablet, pokladna, server, tiskárna, atd.). Pro tyto druhy aplikací opět platí tvorba prototypu, který je velice rychle vyvinut. Tím zákazníka seznámíme s realizací jeho požadavků a dáme tak jasné meze tomu, co bude cílem kontraktu.

V těchto případech nasazujeme "do boje" jazyky vyloženě určené pro destopová řešení. Opět záleží na zákazníkovi, co by si přál, kde a jak bude aplikaci provozovat, atd. U nás se "zamilovala" JAVA, C/C++ a .NET řešení. Jsme schopni vyvinout produkt ale i na technologii Smalltalk, WIN32 API, Python. Perl, PHP, či použit knihovny QT+, GTK, MFC pro C++ řešení či runtimová řešení postavená na operačních systémech reálného času.

  • Grafika

Nedílnou součástí tvorby SW je  grafické ztvárnění  výsledného řešení. Ergonomie, snadná navigace, zadávání dat do vstupních formulářových polí, či inteligentní vyhledávání je a do budoucna bude silnou a stěžejní stránkou všech aplikací, a proto mu věnujeme výlučnou pozornost!

Snažíme se proto aplikace vyvíjet tzv. "ze dvou stran". Grafici připraví návrhy a diskutují se zákazníkem to, co uvidí na monitorech. Analytici, konzultanti a databázoví specialisté diskutují a navrhují řešení na straně serveru, případně bussiness logiku, služby, atd. Výsledné řešení pak grafici ztvární do prototypu (XHTML stránek, Flash prezentace, SWT či SWING JAVA kódu) a předvedou zákazníkovi.

V poslední době rozvíjíme i multimediální stránku tvorby aplikací a prezentací. Proč? Myslíme si, že internet a vůbec vše s ním spojené vede od internetu hyperlinkového na internet multimediální. S tím jsou spojeny nejen normy pro SVG, FLASH, přístupnost, ale i 3D animace, multicastingové přenosy či on-line služby, hudba, streaming, atd. Proto se grafici specializují na toto téma a opět zefektivňují prostupy a procesy tak, aby vývojáři dokázali rychle, flexibilně a kvalitně uspokojit přání zákazníka.Jsme Vám k dispozici
775 22 33 01
info@mohelnickesluzby.cz
IČ: 03388034
TOPlist