Mám zájem

Doučování Vašich dětí v pohodlí Vašeho domova


Pokud chcete, aby mělo Vaše dítě kvalitní úroveň cizího jazyka, doporučujeme Vám, aby se ke klasické výuce, která se mu dostává buď na základní či střední škole, přidalo i individuální doučování. Proč by tomu tak mělo být?

Odpověď je jednoduchá. Ve školách, kde je ve třídě na jednoho kantora více jak 20 dětí, se dítěti téměř ztrácí možnost využití svých nabitých zkušeností s cizím jazykem v mluvené řeči. Toto je jeden z největších nedostatků dnešního školství. Dítě sice získá určité vědomosti týkající se gramatiky, nicméně nezíská ten kýžený návyk a lehkost k využití těchto vědomosti v konverzaci. Další z hlavních problémů je ostych. Dítě, které má nějaké nejasnosti ohledně probírané látky, se většinou kantora před spolužáky nezeptá a tak mu jeho problém zůstává nevyřešen.

Tyto problémy zcela jistě nenastanou s naším individuálním doučováním.

Nabízíme Vám:

  • Možnost probrání či dovysvětlení gramatiky, kterou se učí Vaše dítě ve škole
  • procvičení cizího jazyka v mluvené formě
  • gramatické testy
  • hry, které může Vaše dítě hrát s lektorem v cizím jazyce
  • prohloubení teoretických vědomostí
  • nápomoc s řešením domácích úkolů
  • pomoc s jakýmkoliv problémem týkající se cizí řeči, či ostatních předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie, IT, ekonomie, účetnictví,..
Jsme Vám k dispozici
775 22 33 01
info@mohelnickesluzby.cz
IČ: 03388034
TOPlist